Styrelsen

FÖRENINGEN NORDSVENSKA HÄSTEN VÄSTERBOTTEN

Styrelsen 2019


Ordförande - Anna Eneslätt

a.eneslatt@gmail.com


Sekreterare - Ulrika Magnusson

lyckansulle@live.se


Kassör - Jonas Nordlund

jonas@backforsgard.se


Ledamot - Jeanette Vikström

fallansjutton@hotmail.com


Ledamot - Carina Berggren

tuff2appo@gmail.com


Suppleant - Inger Vincent

ingermarialund@gmail.com


Suppleant - Camilla Rolandsson

camilla_sundling@hotmail.com