Styrelsen

Styrelsen 2021


Ordförande - Jonas Nordlund, Bjurholm


Vice Ordförande - Carina Berggren, Norsjö


Sekreterare - Petra Lindmark, Botsmark


Kassör - Anna Nordgren(utom styrelsen), Nordmaling


Ledamot - Ulrika Magnusson, Skellefteå


Ledamot - Camilla Rolandsson, Tavelsjö


Suppleant - Emma Säfsten, Lycksele


Suppleant - Anders Lundstedt, Vindeln