På gång

FÖRENINGEN NORDSVENSKA HÄSTEN VÄSTERBOTTEN

Aktiviteter 2019


För mer info om varje aktivitet kan du kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns under fliken "styrelse".


11-12 maj - Körkurs Burträsk


19 maj - Hästdag på Umåker


9 juni - Vårbruksdag Vebomark


25 aug - Sto och unghästpremiering


Vi planerar även för visningsträningar och lädersömnadskurs. Mer info kommer senare.